Presentació

Vallbona S.M. (Suport Mutu) som un grup de persones del Baix Montseny que tenim la voluntat de posar en comú les nostres vides i que veiem necessari participar d’un procés de canvi social, ajudar-nos les unes a les altres i relacionar-nos de la següent manera:

… entre nosaltres, procurant reduir les desigualtats i jerarquies.

… amb el temps, el fet d’estar conscients en allò que fem, evitant sentir-nos ofegades pel rellotge.

… amb la natura, visquent-la com a part d’ella enlloc de fer-ho com un element el qual explotar.

… al territori, arrelant en un lloc i relacionant-nos amb altres persones i projectes de l’entorn.

… amb gent d’arreu, creant llaços amb persones les quals sentim properes tot i que estiguin lluny.

En lo quotidià volem crear espais de confiança i afecte, on reprendre dinàmiques de cooperació, suport mutu, altruisme… Portar a la pràctica la idea de que cadascú aporta segons les seves possibilitats i pren segons les seves necessitats. No ens agrada com s’està mercantilitzant cada cop més la vida i estem determinades a trencar amb el balanç de comptes amb el que es regeixen les relacions en el dia a dia.

Volem encarar la vida com un tot, enlloc de com una compartimentació d’espais: de treball, de família, d’oci… Quan cultivem l’hort o fem conserves, estem fent feines que són compatibles amb la criança de les nostres filles, alhora que ens permeten anar compartint coneixements, càrregues i visions comunes sobre com encarar aquest «nou món que portem als nostres cors».

Pretenem satisfer les nostres necessitats materials en comú, abastint-nos col·lectivament de productes, el fet de fer-ho juntes ens permet tenir temps per explorar més facetes de la nostra vida. No es tracta de crear una economia per a la subsistència sinó una economia per a la vida. Així, apostem per la col·lectivització dels mitjans de producció necessaris per elaborar diferents productes.

Per a que funcioni creiem que són necessàries que es donin algunes condicions:

Afinitat entre les persones, compartint la manera com es veu el món.

– Elevada confiança entre els membres del grup.

– Voluntat de conviure compartint.

Compromís, paciència i perseverança.

Ara mateix estem començant a assentar les bases i aprenent amb les primeres experiències, per a que aquestes idees es converteixin en forma de vida i com a tals créixer i desenvolupar-se, i si es vol, replicar-se.

Si us animeu a crear un grup de suport mutu ens agradaria recolzar-vos i compartir infraestructures, sabers i moments.

Per a qualsevol cosa escriviu-nos!